Croeso i CIMC ENRIC
  • linkedin
  • Facebook
  • youtube
  • whatsapp

  Prinder heliwm 3.0: Wedi'i dorri'n fyr yn ôl coronafirws

  Dyddiad: 31-Mawrth-2020

  Er y gallai fod rhywfaint o effaith negyddol ar gynhyrchu heliwm oherwydd Covid-19, hyd yn hyn mae'r effaith ar y galw am heliwm wedi bod yn llawer mwy.

  Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i gyfranogwyr y farchnad heliwm? Wrth gwrs, rydyn ni mewn dyfroedd digymar mewn perthynas â'r coronafirws hwn. Nid ydym yn gwybod pa mor hir y bydd y pandemig yn para, pa mor ddwfn y gallai dirwasgiad fod, pa mor hir y bydd pellhau cymdeithasol yn cael ei ymarfer, na'r dewisiadau y bydd ein llywodraethau yn eu gwneud rhwng diogelwch personol ac ailgychwyn ein heconomïau.

  “Os yw hynny’n agos at fod yn gywir, byddai marchnadoedd heliwm yn trosglwyddo o brinder i gydbwysedd tynn rhwng y cyflenwad a’r galw yn Ch2 2020 - a bydd Prinder Heliwm 3.0 yn dirwyn i ben ddau chwarter yn gynt nag y byddai wedi…”

  Y sail ar gyfer fy rhagolwg yw rhagdybiaeth yw y bydd y byd yn profi dirwasgiad sydyn a fydd yn para o leiaf trwy Ch2 (ail chwarter) a Ch3 2020, cyn i ni ddechrau adlam yn ystod Ch4. Fy nisgwyliad yw y bydd y galw am heliwm yn gostwng o leiaf 10-15% yn ystod Ch2 / Ch3 cyn dechrau adlam yn Ch4.

  Os yw hynny'n agos at fod yn gywir, byddai marchnadoedd heliwm yn trosglwyddo o brinder i gydbwysedd tynn rhwng y cyflenwad a'r galw yn Ch2 2020 - a bydd Prinder Heliwm 3.0 yn dirwyn i ben oddeutu dau chwarter yn gynt nag y byddai heb i Covid-19 ddigwydd.

  Mewn gwirionedd, cododd Swyddfa Rheoli Tir yr Unol Daleithiau (BLM) ei ddyraniad o heliwm crai o'r System BLM ar 26thMarch, am y tro cyntaf ers mis Mehefin 2017, gan ddarparu arwydd clir o lai o alw.

  Erbyn i'r galw heliwm hwn ddechrau adlamu, gobeithio erbyn Ch4, mae disgwyl i gyflenwad newydd o ehangu ffynhonnell Arzew, Algeria a / neu'r trydydd ffatri yn Qatar fod wedi dod i mewn i'r farchnad. Byddai hyn yn hwyluso cydbwysedd parhaus rhwng y cyflenwad a'r galw, yn lle dychwelyd i brinder, hyd yn oed os yw'r galw am heliwm yn adlamu'n sydyn yn ystod Ch4.
  Yn y cyfamser, rwy'n parhau i ddisgwyl i ddechrau'r cynhyrchiad o Brosiect Amur Gazprom yn Nwyrain Siberia adfer cydbwysedd iachach rhwng y cyflenwad a'r galw erbyn canol 2021.

  I grynhoi, mae Kornbluth Helium Consulting yn credu y bydd Covid-19 yn achosi i Brinder Heliwm 3.0 leddfu tua dau chwarter yn gynharach nag y byddai pe na baem wedi profi pandemig byd-eang. Byddwn yn nodweddu hyn fel rhagolwg 'optimistaidd' neu 'realistig', gyda mwy o risg i'r anfantais (galw is) os yw'r pandemig yn para'n hirach neu'n achosi dirwasgiad dyfnach ledled y byd.

  Cysylltwch â ni i drafod mwy am eich gofynion penodol.

  Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni